Vali Yardımcımızın Veda Ziyareti

Siirt Vali Yardımcısı iken İçişleri Bakanlığı teftiş Kuruluna Mülkiye Müfettişi olarak atanan Vali Yardımcımız Sayın Bünyamin KUŞ, Defterdarlığımıza veda ziyaretinde bulunmuştur.